spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że funkcja kwadratowa f ma jedno miejsce zerowe:

image002

Wiemy, że na osi liczbowej OX liczba image003 jest równoodległa od liczb -6 i 4, zatem:

image004

image005

image006

Wiemy, że wzór funkcji kwadratowej image007, gdzieimage008 można przedstawić w postaci iloczynowej:

image009

image010

Wiemy, że do wykresu funkcji kwadratowej f należą punkty o współrzędnych

image011

Otrzymujemy:

image012

image006

image013

image014

image015

image016

image017

image018

image019

image020

Przekształcamy wór funkcji kwadratowej f do postaci ogólnej:

image020

image021

image022

image023

image024