spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział image001, zatem:

- funkcja przyjmuje wartość największą równą 6,

- ramiona paraboli skierowane są do dołu image003,

- funkcja ma dwa miejsca zerowe image004.

Wiemy, że do wykresu funkcji kwadratowej należy punkt image002.

Wiemy, że średnia arytmetyczna jej dwóch miejsc zerowych jest równa 2, zatem osią symetrii paraboli jest prosta o równaniu image005 (czyli pierwsza współrzędna wierzchołka).

image006

Wiemy, że funkcję kwadratową możemy zapisać w postaci kanonicznej image007, gdzieimage008 to współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f.

image007

image006

image002

image010

image011

image012

image013

image014

image015

Otrzymujemy:

image016

Przekształcamy wzór do postaci ogólnej:

image016

image017

image018

image019

image020