spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Uwaga: w założeniu zadania jest błąd, dla x=-1 funkcja nie może przyjąć wartości dodatniej 14, ponieważ image002. Rozwiążemy zadanie ze zmienionym założeniem:

image036

Wiemy, że do wykresu funkcji f należy punkt image001.

Wiemy, że funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe:

image003

Wiemy, że wzór funkcji kwadratowej image005, gdzieimage006 można przedstawić w postaci iloczynowej:

image007

Otrzymujemy:

image008

image003

image001

image009

image010

image011

image012

image013

image014

image015

Przekształcamy wzór funkcji f do postaci ogólnej:

image015

image016

image017

image018

Wiemy, że wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej image005, gdzie,image006 można przekształcić do postaci kanonicznej image019, gdzie

image020

Obliczamy współrzędne wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji f:

image018

image021

image022

image023

image024

image025

image026

image027

image028

image029

image030

image031

image032

image033

Zapisujemy wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej:

image019

image034

image035