spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Oznaczmy:

x – pierwsza liczba

y  druga liczba

Wyznaczamy dziedzinę:

image001

Wiemy, że:

image002

Wyznaczamy z równania jedną ze zmiennych x lub y:

image003

image004

Wyznaczamy liczby x, y tak, aby suma ich kwadratów była najmniejsza:

image005

image004

image006

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy:

image007

image008

image009

Zauważamy, że ramiona paraboli skierowane są do góry (a>0), zatem najmniejsza wartość liczby y to pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli.

Wiemy, że:

image010

Wyznaczamy liczbę y:

image011

Wyznaczamy liczbę x:

image004

image012

image013

image014

Otrzymaliśmy liczby:

image014

image012

image015