spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Oznaczmy:

a – podstawa trójkąta

h – wysokość trójkąta

Wyznaczamy dziedzinę:

image001

Wiemy, że:

image002

Wyznaczamy jedną ze zmiennych a lub h:

image003

image004

Wyznaczamy długość podstawy trójkąta i jego wysokość tak, aby pole trójkąta było największe:

Wiemy, że:

image005

image004

Otrzymujemy:

image006

image007

Zauważamy, że ramiona paraboli skierowane są do dołu (a<0), zatem największa wartość wysokości h to pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli.

Wiemy, że:

image008

Wyznaczamy wysokość trójkąta h:

image009

Wyznaczamy długość podstawy trójkąta a:

image004

image010

image011

image012

Otrzymaliśmy:

image012

image010

image013

Wyznaczamy długości boków trójkąta. Wiemy, że trójkąt jest równoramienny.

image014

Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa:

image015

Otrzymujemy:

image016

image017

image018

image019

image020

image021

Przyjmujemy rozwiązanie image022, natomiast rozwiązanie image023 odrzucamy ponieważ długości boków trójkąta muszą przyjmować wartości dodatnie.

Otrzymujemy długości boków trójkąta:

image024