spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że krótszy bok prostokąta zwiększamy o x cm, a dłuższy zmniejszamy o x cm, zatem:

image001 – pierwszy bok nowego prostokąta

image002 – drugi bok nowego prostokąta

a) Wyznacz wzór funkcji opisującej pole nowego prostokąta w zależności od długości x i podaj dziedzinę tej funkcji.

Wiemy, że:

image003

image004

Otrzymujemy:

image005

Wyznaczamy dziedzinę:

Wiemy, że zmieniamy długość boków prostokąta o długość x.

Wiemy, że długości boków trójkąta muszą mieć wartość dodatnią.

image006

image007

image008

image009

image010

image011

Otrzymujemy:

image012

b) Dla jakiej długości x pole otrzymanego prostokąta jest największe? Oblicz to pole.

image013

image014

Zauważamy, że ramiona paraboli skierowane są do dołu (a<0), zatem największe pole prostokąta otrzymamy dla pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli.

Wiemy, że:

image015

Wyznaczamy wartość x:

image016

image017

Obliczamy pole prostokąta:

image004

image018

image019

image020

image021