spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wyznaczamy dziedzinę równania:

image002

image001

Przekształcamy równanie:

image003

image004

image005

Wiemy, że iloczyn dwóch liczb jest dodatni jeśli obydwie liczby są liczbami dodatnimi lub obydwie liczby są liczbami ujemnymi.

Wiemy, że image002, zatem:

image006

image007

image008

image009

image010

Obliczamy po jakim czasie kamień osiągnie największą wysokość:

image003

image011

Zauważamy, że ramiona paraboli skierowane są do dołu (a<0), zatem największą wartość otrzymamy dla pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli.

Wiemy, że:

image012

Wyznaczamy wartość x:

image013

image014

Obliczamy wysokość kamienia po czasie image015:

image003

image016

image017

image018

image019