spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Oznaczmy:

x – obniżka w złotych i jednocześnie wzrost sprzedaży w sztukach

Wiemy, że koszule kupowane są po 30 zł i sprzedawane po 90 zł.

image001

image002 – cena koszuli w sklepie po obniżce o x złotych

Wiemy, że miesięcznie sprzedawca sprzedaje 16 koszul.

Wiemy, że każda obniżka ceny koszuli o 2 zł powoduje wzrost sprzedaży o 1 sztukę, wynika stąd, że obniżka o 1 zł powoduje wzrost sprzedaży o 0,5 sztuki:

image003  liczba sprzedanych sztuk koszul po oniżce o x złotych

Jeżeli zmniejszy się cena sprzedaży koszuli jednocześnie wzrośnie liczba sprzedawanych i zarazem kupowanych koszul, zatem kwotę jaką uzyska sprzedawca ze sprzedaży koszul opiszemy równaniem:

image004

Zapisujemy równanie opisujące zysk właściciela sklepu:

image005

Przekształcamy równanie:

image005

image006

image007

image008

image009

Zauważamy, że ramiona paraboli skierowane są do dołu (a<0), zatem największą wartość otrzymamy dla pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli.

Wiemy, że:

image010

Wyznaczamy wartość x:

image011

image012

Obliczamy cenę jaką powinien ustalić sprzedawca:

image013