spolecznosc      wesprzyj


Naszkicuj wykres funkcji image001, gdzie image002. Odczytaj z wykresu:

a) jakie wartości funkcja f przyjmuje dla argumentów nie większych niż 1;

b) dla jakich argumentów wartości funkcji f są mniejsze od 3.

Rozwiązanie:

Przekształcamy wzór funkcji, korzystając z własności działań na potęgach:

image001

image003

Widzimy, że image004, więc funkcja jest malejąca.

Aby narysować wykres funkcji wyznaczamy współrzędne kilku punktów:Otrzymaliśmy punkty o współrzędnych:

image003

image005

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

image013

image014

a) jakie wartości funkcja f przyjmuje dla argumentów nie większych niż 1:

image015

b) dla jakich argumentów wartości funkcji f są mniejsze od 3:

image016