spolecznosc      wesprzyj


Paleontolog znalazł kość prehistorycznego zwierzęcia. Badanie kości wykazało, że zawarty w niej obecnie izotop image001 stanowi 65% ilości początkowej. Ile lat temu żyło zwierzę, którego kość odnalazł paleontolog?

Rozwiązanie:

Wiemy, że ilość izotopu image001 w organizmie żyjącego zwierzęcia jest stała. Wraz ze śmiercią zwierzęcia ilość ta maleje z upływem lat.

Wiemy, że ilość izotopu image001 zmniejszy się o połowę po upływie 5730 lat.

Zależność tę można opisać wzorem:

image002

Korzystając z komputera tworzymy wykres tej zależności:

image003

Wiemy, że w badanej kości izotop  stanowi 65% wartości początkowej (czyli inaczej 0,65 wartości początkowej), zatem odczytujemy z wykresu, że upłynęło około 3500 lat.