Dziedziną funkcji opisaną wzorem nazywamy zbiór tych wszystkich liczb rzeczywistych, dla których można obliczyć wartość funkcji.

Przykład 1

Odczytaj dziedzinę funkcji na podstawie rysunku

image001

image002

image003

image004

Przykład 2

Wyznacz dziedzinę funkcji f opisanej wzorem

a) image005  b) image006  c) image007  d) image008 

Przy wyznaczaniu dziedziny na podstawie wzoru musimy pamiętać o tym, że nie możemy dzielić przez 0 oraz przy pierwiastkach parzystego stopnia liczba pierwiastkowana musi być liczbą niemniejszą od 0. Zatem

a) image005

image009

b) image006

image010

image011

image012

c) image007

image009

d) image008

image013

image014

image015

image016

Odczytaj z wykresu funkcji f jej dziedzinę.

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 

Rozwiązanie:

a) image005

image006

b) image007

image008

c) image009

image010

d) image011

image012

Wyznacz dziedzinę funkcji:

a) image001  b) image002  c) image003 
d) image004  e) image005  f) image006 

Rozwiązanie:

a) image001

image007

b) image002

image008

image009

image010

c) image003

image011

image012

image013

image014

d) image004

image015

image016

image007

e) image005

image017

image018

image019

image020

image021

f) image006

image022

image023

image024

image025

image026

image027

Wyznacz dziedzinę funkcji:

a) image001  b) image002  c) image003 
d) image004  e) image005  f) image006 
g) image007  h) image008  i) image009 

Rozwiązanie:

a) image001

image010

image011

image012

image013

b) image002

image014

image015

image016

image017

image018

c) image003

image019

image020

image021

d) image004

image022

image023

image024

image025

image026

e) image005

image027

image028

image029

image030

f) image006

image031

image032

image033

image034

image035

image036

image037

g) image007

image038

image039

image040

image041

image042

image043

image044

image045

h) image008

image046

image047

image048

image049

image050

image051

image052

image053

i) image009

image054

image055

image056

image057

image058

image059