W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto image001, image002 i image003 (zobacz rysunek).

image004

Długość odcinka DE jest równa

A. 22     B. 20     C. 12     D. 11