Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004