Liczba a jest o 32% większa od liczby b. Wyznacz:

a) liczbę a, jeśli image001     b) liczbę b, jeśli image002

Rozwiązanie:

image003

image004

a) liczbę a, jeśli image001 

image004

image005

image006

b) liczbę b, jeśli image002

image004

image007

image008