W pewnej szkole sportowej 40% uczniów stanowią dziewczęta, 60% - chłopcy. 15% dziewcząt tej szkoły uczestniczy w zajęciach koszykówki, zaś 25% chłopców trenuje pływanie.

a) Jaki procent wszystkich uczniów stanowią dziewczęta trenujące koszykówkę, a jaki procent – chłopcy trenujący pływanie?

b) O ile procent mniej jest dziewcząt trenujących koszykówkę niż chłopców, trenujących pływanie?

Rozwiązanie:

x – wszyscy uczniowie szkoły

liczba dziewcząt w tej szkole:

image001

liczba chłopców w tej szkole:

image002

a) Jaki procent wszystkich uczniów stanowią dziewczęta trenujące koszykówkę, a jaki procent – chłopcy trenujący pływanie?

dziewczęta uczestniczące w zajęciach koszykówki:

image003

chłopcy trenujący pływanie:

image004

b) O ile procent mniej jest dziewcząt trenujących koszykówkę niż chłopców, trenujących pływanie?

image005