Rozwiązanie:

a) image001

Widzimy, że trójkąt ADC jest trójkątem prostokątnym równoramiennym, zatem:

image004

image005

image006

image007

b) image002

Widzimy, że trójkąt ADC jest połową trójkąta równobocznego, zatem odcinek AD ma długość:

image008

image009

image010

Obliczamy długość odcinka CD, korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

image011

image012

image013

image014

image015

c) image003

Widzimy, że trójkąt ADC jest połową trójkąta równobocznego, zatem odcinek AD ma długość:

image008

image016

image017