Rozwiązanie:

Wiemy, że:

image001

a) 4 cm; 9 cm

Obliczamy wysokość poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego w trójkącie:

image002

image003

image004

image005

Obliczamy długość przyprostokątnych, korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

- pierwsza przyprostokątna:

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

- druga przyprostokątna:

image006

image013

image014

image015

image016

image017

image018

b) 3 cm; 1,2 dm

image019

Obliczamy wysokość poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego w trójkącie:

image002

image020

image004

image005

Obliczamy długość przyprostokątnych, korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

- pierwsza przyprostokątna:

image006

image021

image022

image023

image024

image025

image026

- druga przyprostokątna:

image006

image027

image028

image029

image030

image031

image032

c) 0,9 dm; 1,6 dm

Obliczamy wysokość poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego w trójkącie:

image002

image033

image034

image035

Obliczamy długość przyprostokątnych, korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

- pierwsza przyprostokątna:

image006

image036

image037

image038

image039

- druga przyprostokątna:

image006

image040

image041

image042

image043