spolecznosc      wesprzyj


Wykaż, że jeśli liczba a jest dodatnia oraz liczba b jest odwrotnością liczby a, logb jest liczbą przeciwną do liczby loga.

Rozwiązanie:

image001

image002