spolecznosc      wesprzyj


Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. 4050     B. 1782    C. 7425    D.7128

Rozwiązanie:

image001

image002

image003

image004

image005

Matematyka, matura 2017: zadanie 4 - poziom podstawowy