Równość image001 jest

A. prawdziwa dla image002.

B. prawdziwa dla image003.

C. prawdziwa dla image004.

D. fałszywa dla każdej liczby image005.