spolecznosc      wesprzyj


Równość image001 jest

A. prawdziwa dla image002.

B. prawdziwa dla image003.

C. prawdziwa dla image004.

D. fałszywa dla każdej liczby image005.

Rozwiązanie:

Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia przekształcamy nasze wyrażenie

image006

image007

image008

image009

Otrzymujemy równanie w postaci

image010

image011

image012

image013

Sprawdzamy, które rozwiązanie spełnia nasze równanie

Dla image002 mamy

image013

image014

image015

image016

Odrzucamy.

Dla image003 mamy

image013

image017

image018

image019

Odrzucamy.

Dla image004 mamy

image013

image021

image022

image023

Otrzymaliśmy zdanie prawdziwe, przyjmujemy.

Matematyka, matura 2017: zadanie 5 - poziom podstawowy