spolecznosc      wesprzyj


Do zbioru rozwiązań nierówności image001 nie należy liczba

A. -3     B.-1     C.1     D. 3

Rozwiązanie:

Dla x=-3 mamy

image001

image002

image003

image004

image005

Zdanie prawdziwe, odrzucamy.

Dla x=-1 mamy

image001

image006

image007

image008

image009

Zdanie prawdziwe, odrzucamy.

Dla x=1 mamy

image001

image010

image011

image012

image013

Zdanie prawdziwe, odrzucamy.

Dla x=3 mamy

image001

image014

image015

image016

image017

Zdanie fałszywe, przyjmujemy.