Do zbioru rozwiązań nierówności image001 nie należy liczba

A. -3     B.-1     C.1     D. 3