Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności image001.

image002