spolecznosc      wesprzyj


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności image001.

image002

Rozwiązanie:

Wyznaczamy dziedzinę. W naszej nierówności nie występują żadne ułamki ani pierwiastki więc image003

Rozwiązujemy nierówność

image001

image004

image005

Pamiętamy, że mnożąc lub dzieląc nierówność przez liczbę ujemną zmieniamy znak nierówności

image006

image007

Matematyka, matura 2017: zadanie 7 - poziom podstawowy