spolecznosc      wesprzyj


Równanie image001 z niewiadomą image002

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

Rozwiązanie:

Iloczyn liczb jest równy zero jeśli co najmniej jedna z nich jest zerem, a więc

image001

image003

lub

image004

image005

image006

lub

image007

W tym przypadku nie ma rozwiązania, gdyż wartość wyrażenia image008 zawsze przyjmuje wartość dodatnią.