Miejscem zerowym funkcji liniowej image001 jest liczba

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005