Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej image001 o miejscach zerowych: image002 i image003.

image004

Współczynnik image005 we wzorze funkcji image006 jest równy

A. 1     B. 2    C. 3    D. 4