spolecznosc      wesprzyj


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej image001 o miejscach zerowych: image002 i image003.

image004

Współczynnik image005 we wzorze funkcji image006 jest równy

A. 1     B. 2    C. 3    D. 4

Rozwiązanie:

Zwróćmy uwagę na punkt przecięcia wykresu funkcji z osią image007

image008

Współrzędne punktu (0, 3) wstawiamy do wzoru funkcji

image001

image009

image010

Matematyka, matura 2017: zadanie 10 - poziom podstawowy