Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C (zobacz rysunek). Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy image001 ma miarę

image002

A. 116°     B.  114°     C. 112°     D. 110°