Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste k i l przecinają się pod kątem prostym w punkcie image001. Prosta k jest określona równaniem image002. Zatem prostą l opisuje równanie

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006