Dany jest okrąg o środku image001 i promieniu image002. Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006