Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy

image001

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005