spolecznosc      wesprzyj


Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: image001 jest równa image002. Wtedy

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Rozwiązanie:

Zapisujemy średnią arytmetyczną naszego zbioru

image007

Wyznaczmy image008 rozwiązując równanie

image009

image010

image006

Matematyka, matura 2017: zadanie 24 - poziom podstawowy