Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: image001 jest równa image002. Wtedy

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006