spolecznosc      wesprzyj


Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004

Rozwiązanie:

Zapisujemy ilość wszystkich możliwości

image005

Wypisujemy elementy zdarzenia A

image006

image007

Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A korzystając ze wzoru

image008

image009

image010

Matematyka, matura 2017: zadanie 25 - poziom podstawowy