Funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych image001 wzorem  image002. Największa wartość funkcji f jest równa 6 oraz image003. Oblicz wartość współczynnika image004.