spolecznosc      wesprzyj


W ciągu arytmetycznym image001, określonym dla image002, dane są: wyraz image003 i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu image004. Oblicz różnicę image005.

Rozwiązanie:

Wyznaczymy wyrazy image006 i image007 z własności ciągu arytmetycznego

image008

image009

Wiemy, że suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu wynosi image010, zatem

image011

image012

image013

Wiemy, że image003, zatem możemy wyznaczyć różnicę image014 tego ciągu

image013

image015

image016

image017

image018

Wyznaczymy wyrazy image019 i image020

image021

image022

image023

image024

image025

image026

image027

image028

Wyznaczamy image005

image029

image030