W ciągu arytmetycznym image001, określonym dla image002, dane są: wyraz image003 i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu image004. Oblicz różnicę image005.