W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa image001, a pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe image002. Oblicz objętość tego ostrosłupa.