spolecznosc      wesprzyj


Równanie image001

A. ma trzy rozwiązania: image002

B. ma dwa rozwiązania: image003

C. ma dwa rozwiązania: image004

D. ma jedno rozwiązanie: image010

Rozwiązanie:

Najpierw wyznaczamy dziedzinę, pamiętając o tym, że nie dzielimy przez 0, a więc

image005

image006

Teraz możemy przejść do rozwiązania równania

image007

image008

Wyłączamy x przed nawias

image009

Mnożenie liczb daje zero jeśli jedna z nich jest zerem, a więc

image010

lub

image011

image012

Odrzucamy rozwiązanie image012, gdyż zostało ono na początku wykluczone z naszej dziedziny.

Wniosek: Mamy tylko jedno rozwiązanie naszego równania image010.

Matematyka, matura 2018: zadanie 7 - poziom podstawowy