Równanie image001

A. ma trzy rozwiązania: image002

B. ma dwa rozwiązania: image003

C. ma dwa rozwiązania: image004

D. ma jedno rozwiązanie: image010