Funkcja liniowa f określona jest wzorem image001 , dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie image002 .

B. Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie image003 .

C. Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie image002 .

D. Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie image003 .