spolecznosc      wesprzyj


Dany jest ciąg geometryczny image001, określony dla image002, w którym image003 , image004image005 . Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

A. image006     B.image007     C. image008     D. image009

Rozwiązanie:

Do rozwiązania tego zadania potrzebne nam są wzory:

image010

image011

Wyznaczamy iloraz q

image010

image012

image013

image014

Możemy przejść do wyznaczania image001

image011

image015

image016

Korzystamy ze wzorów

image017

image018

image026

Otrzymujemy:

image019

image020

image021

image022

image023

image024

image025

Matematyka, matura 2018: zadanie 13 - poziom podstawowy