Dla ciągu arytmetycznego image001, określonego dla image002, jest spełniony warunek image003. Wtedy

A. image004     B. image005     C. image006     D. image007