spolecznosc      wesprzyj


Dla ciągu arytmetycznego image001, określonego dla image002, jest spełniony warunek image003. Wtedy

A. image004     B. image005     C. image006     D. image007

Rozwiązanie:

Rozmawiamy o ciągu arytmetycznym, zatem wyrazy tego ciągu możemy zapisać w następujący sposób:

image008

image009

Rozwiązujemy równanie:

image010

image011

image012

image004

Matematyka, matura 2018: zadanie 12 - poziom podstawowy