spolecznosc      wesprzyj


Przyprostokątna LM trójkąta prostokątnego KLM ma długość 3, a przeciwprostokątna KL ma długość 8 (zobacz rysunek).

image001

Wówczas miara image002  kąta ostrego LMK tego trójkąta spełnia warunek

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Rozwiązanie:

Najpierw wyznaczamy image007

image008

image009

Teraz korzystamy z tablic matematycznych, wyszukujemy miarę kąta o możliwie najbliższej wartości

image010

image011

Matematyka, matura 2018: zadanie 14 - poziom podstawowy