Dany jest trójkąt o bokach długości: image001, image002, image003. Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości

A. 10, 15, 20     B. 20, 45, 80     C. image004     D. image005