spolecznosc      wesprzyj


Dany jest trójkąt o bokach długości: image001, image002, image003. Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości

A. 10, 15, 20     B. 20, 45, 80     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Stosunek długości boków naszego trójkąta ma się jak 2:3:4.

W podpunkcie A długości boków 10:15:20, gdy podzielimy wszystkie długości boków przez 5, otrzymamy długości boków trójkąta podobnego o stosunku długości 2:3:4.

Matematyka, matura 2018: zadanie 15 - poziom podstawowy