Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary image001 i image002, spełniają warunek image003. Wynika stąd, że

image004A. image005     B. image006     C. image007     D. image008