spolecznosc      wesprzyj


Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary image001 i image002, spełniają warunek image003. Wynika stąd, że

image004A. image005     B. image006     C. image007     D. image008

Rozwiązanie:

Kąt środkowy i kąt wpisany oparte na tym samym łuku mają taką własność, że kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego, zatem:

image009

Teraz wystarczy rozwiązać równanie:

image003

image010

image011

image012

image013

image005

Matematyka, matura 2018: zadanie 16 - poziom podstawowy