Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości image001, image002, image003. Kąt KLM ma miarę 60°. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa

image004

A. image005     B. image006     C. image007     D. image008