spolecznosc      wesprzyj


Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości image001, image002, image003. Kąt KLM ma miarę 60°. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa

image004

A. image005     B. image006     C. image007     D. image008

Rozwiązanie:

Narysujmy wysokość trapezu. Powstał w ten sposób trójkąt prostokątny, którego podstawa ma długość image005

image009

Do znalezienia ramienia LM użyjemy funkcji trygonometrycznych

image010

image011

image012

image013

Matematyka, matura 2018: zadanie 17 - poziom podstawowy