spolecznosc      wesprzyj


Proste o równaniach image001 oraz image002 są równoległe, gdy

A.m=2     B. m=3     C. m=0     D. m=1

Rozwiązanie:

Proste o równaniach image003 i image004 są do siebie równoległe, jeśli ich współczynniki kierunkowe są równe, zatem

image005

Teraz wystarczy rozwiązać równanie:

image005

image006

image007

image008

image009

Matematyka, matura 2018: zadanie 19 - poziom podstawowy