Proste o równaniach image001 oraz image002 są równoległe, gdy

A.m=2     B. m=3     C. m=0     D. m=1