Podstawą ostrosłupa jest kwadrat KLMN o boku długości 4. Wysokością tego ostrosłupa jest krawędź NS, a jej długość też jest równa 4 (zobacz rysunek).

image001

Kąt image002, jaki tworzą krawędzie KS i MS, spełnia warunek

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006