spolecznosc      wesprzyj


Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.

image001

Objętość tej bryły jest równa

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Rozpatrujemy dwie bryły: walec i pół kuli.

Obliczamy objętość walca, którego wysokość jest równa długości promienia.

image006

image007

image008

Obliczamy objętość połowy kuli:

image009

image010

image011

image012

Obliczmy objętość całej bryły

image013

image014

image015

Matematyka, matura 2018: zadanie 22 - poziom podstawowy