Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.

image001

Objętość tej bryły jest równa

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005