spolecznosc      wesprzyj


W zestawie image001image002 jest 2m liczb image003 w tym m liczb 2 i m liczb 4. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe

A. 2     B. 1     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Zaczynamy od obliczenia średniej arytmetycznej naszego zbioru

image006

image007

image008

Następnie obliczmy odchylenie standardowe

image009

image010

image011

image012

image013

image014

Matematyka, matura 2018: zadanie 23 - poziom podstawowy