spolecznosc      wesprzyj


Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych niż 2018 i podzielnych przez 5?

A. 402     B. 403     C. 203     D. 204

Rozwiązanie:

Zastanówmy się jak wygląda nasz zbiór, mają to być liczby czterocyfrowe, podzielne przez 5

image001

Zauważmy, że liczby te tworzą ciąg arytmetyczny, w którym image002, image003, image004

Korzystamy ze wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

image005

image006

image007

image008

image009

Matematyka, matura 2018: zadanie 24 - poziom podstawowy