spolecznosc      wesprzyj


W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004

Rozwiązanie:

W naszym pudełku jest 50 kuponów, czyli

image005

Dodatkowo jest w nim 15 kuponów przegrywających, co oznacza, że wygrywających jest 35.

Nasze zdarzenie polega na tym, że wyciągniemy los wygrywający, czyli

image006

Obliczamy prawdopodobieństwo naszego zdarzenia

image007

image008

Matematyka, matura 2018: zadanie 25 - poziom podstawowy