Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego image001, określonego dla image002 , jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.