spolecznosc      wesprzyj


Dane są dwa zbiory: image001 i image002. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Rozwiązanie:

Zbiór A ma 7 elementów, zbiór B również siedem. Obliczamy ilość wszystkich możliwych kombinacji

image003

image004

Nasze zdarzenie A polega na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Wypisujemy te możliwości

image005

image006

Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A

image007

image008

Matematyka, matura 2018: zadanie 33 - poziom podstawowy